troszkiewicz everyday life lab

Link 12/15/2006 15:02 Comment (5)

katabolizm - rozkład związków chemicznych występujących w żywności oraz wcześniej istniejących tkankach, który jest głównym źródłem energii potrzebnej do życia


(nocne biegi, dzienny squash)

Link 12/16/2006 20:44 Comment (0)

Bilans cieplny uwzględnia:

sumę ciepła dostarczanego do układu z otoczenia
sumę ciepła, którą układ wydziela na zewnątrz
efekt cieplny procesów zachodzących wewnątrz układu


Link 12/17/2006 03:25 Comment (0)

Jednostka siły w układzie:


(hitler wśród dzieci)Link 12/17/2006 06:00 Comment (0)

pozorna bierność, pozorna czynność. siły.Link 12/17/2006 22:44 Comment (0)

symetria względem przekształceń. 

Link 12/18/2006 01:08 Comment (0)

Fortpflanzung


(czynność leżąca u podstawy procesu życia i umożliwiająca trwanie organizmów żywych oraz kontynuację gatunków).

Link 12/18/2006 03:34 Comment (0)

Zdrowie psychiczne to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego. (K.Dąbrowski, Wprowadzenie do higieny psychicznej, warszawa 1979,s.39)

Link 12/18/2006 14:10 Comment (0)

sociopetal z zewnątrz

Link 12/19/2006 01:38 Comment (0)

Pierwsze dwa miliardy lat życia na Ziemi było bez płci.

Link 12/20/2006 00:07 Comment (0)

program Pasteur.


(wychodzenie społeczności z pandemii; fiolet- chorzy, błękit- zdrowi, czas- dni choroby)
Link 12/20/2006 03:34 Comment (0)

gra w życie.


http://www.mathematische-basteleien.de/gameoflife.htm


(Program rysuje kolejne generacje bakterii. Każda bakteria umiera z osamotnienia w przypadku sąsiadowania z jedną lub żadną inną komórką, lub z nadmiaru populacji w przypadku czterech lub więcej sąsiadujących komórek.)Link 12/21/2006 03:54 Comment (0)

Gęstość włosów na plecach u niektórych pacjentów sięga od 10 do 20 włosów na cm2. To może dać wielką ilość dodatkowych włosów przeznaczonych dla celów transplantacji. Kobiety dotknięte łysieniem androgenowym mogą zyskać na włosach pobranych z nóg, łona, pach.Link 12/22/2006 01:01 Comment (3)

Według embriologii skóra, nerwy i tkanka mózgowa rozwijają się z tego samego listka zarodkowego, dlatego też skóra jest ściśle związana z centralnym układem nerwowym i co za tym idzie - odbiera ona różne bodźce: przyjemne (np.dotyk) i nieprzyjemne (np.ból).

Link 12/23/2006 14:42 Comment (3)


Link 12/24/2006 19:33 Comment (0)

Maurycy Mochnacki, 1830 r.:
Na cóż się przyda analiza, gdzie się, że tak powiem, niczego palcem dotknąć nie możemy? [...] Godziż się doświadczenie uważać za jedyne źródło prawdy w umiejętności przyrodzonej, skoro jej ostateczne zagadnienia, ostateczne wypadki przez doświadczenie ani roztrząśnione, ani pojęte, ani sprawdzone być mogą? [...] Kształt, czyli forma zewnętrzna nauki, odpowiadać powinna jej treści wewnętrznej, jej osnowie. Gdzie inna jest forma, czyli metoda nauki, a inna własność przedmiotu tej nauki; jeżeli np. rzecz nauki jest ruchoma, żywa, a metoda nieruchoma, martwa, jeżeli jedno drugiemu nie odpowiada i jedno z drugim nie rymuje, wtenczas nauka głosi fałsze, same brednie, nie przypadające do miary z rzeczą.

Link 12/25/2006 19:23 Comment (0)

niezbędne
Link 12/25/2006 19:43 Comment (0)


Link 12/26/2006 18:52 Comment (2)

Link 12/27/2006 02:53 Comment (1)


Link 12/27/2006 16:52 Comment (0)


siły powietrzne i naziemne
Link 12/28/2006 00:43 Comment (0)


silnik grawitacyjny
"Jedynie obiekty znajdujące się wewnątrz 'bąbla grawitacyjnego' nie podlegają prawom fizycznym rządzącym w naszym świecie. Zachowują się tak jakby nie miały masy i bezwładności, mogą gwałtownie przyspieszać do ogromnych prędkości, nagle stawać, skręcać pod kątem ostrym i prostym, znikać, pojawiać się nagle w innym miejscu.[...] Zbudowanie i zastosowanie silnika grawitacyjnego umożliwi ludziom uniezależnienie się od zasobów ropy naftowej, gazu, węgla i innych paliw. Energia grawitacyjna istnieje w praktycznie nieograniczonej ilości jest darmowa i ogólnie dostępna i krystalicznie czysta."

Link 12/29/2006 02:11 Comment (1)


Pościel termiczna

Link 12/29/2006 03:00 Comment (1)


elektronika praktyczna:


schemat ideowy i montażowy mostka telefonicznegoschemat stereofonicznego odbiornika radiowego
Link 12/29/2006 03:48 Comment (3)


proteza czasowa i proteza przestrzenna
Link 12/31/2006 14:57 Comment (0)


Służebnica Boża Anna de Guigné, to jedno z tych dzieci, które żyjąc bardzo krótko, szybko osiągnęły doskonałość. Anna doświadczyła swojej przemiany w wieku 4 lat. Gdy rozpoczęto przygotowanie do procesu beatyfikacyjnego, odkryto, że po śmierci jej ciało pozostało nienaruszone.


© Ania Troszkiewicz


See a fun choice.About me

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
12


siki
janina mccormack
bobrowiec
sadowski
dudzik
sorryghettoblaster
k.grygoruk
banasiak
danowscy
drumheller
aesteticblog novików
o skórze

Part of VICE Blogging Network