troszkiewicz everyday life lab

Link 01/01/2007 08:14 Comment (0)


Szymon Słupnik przebywał na kamiennej platformie (4 m kwadratowe), umieszczonej na słupie (15 m wysokości) przez ok. 40 lat. Wokół kolumny osiedliło się wielu pielgrzymów. Jeden spędził na marmurowym filarze 42 lata, inni przenosili się z jednego słupa na drugi.

auf deutsch






Link 01/01/2007 08:17 Comment (0)


Papież Sylwester I
Papież Sylwester II
Papież Sylwester III
Antypapież Sylwester IV






Link 01/01/2007 20:28 Comment (0)


Trzy modele:

Bal sylwestrowy w licheńskim sanktuarium- kolejny już raz bez alkoholu.
Sylwester w Hadesie: grzaniec i przepalanka ( alkohol bez ograniczeń )
Międzynarodowa Stacjia Kosmiczna (ISS) - załoga nie posiadała alkoholu; poprzedniego sylwestra przemycono na pokład tabletki zawierające koniak.





Link 01/03/2007 00:22 Comment (0)


nie-antagonizm i nie-antybioza




Link 01/03/2007 00:48 Comment (2)


empatia ( psych.)  symulacja ( tech.)






Link 01/03/2007 22:19 Comment (0)


curriculum vitae




Link 01/04/2007 03:33 Comment (1)


03.33
3 wymiary profanum i jego płaska symbolika:
zbawienie



czyściec



potępienie




Link 01/04/2007 03:56 Comment (1)


starszyzna




Link 01/04/2007 18:01 Comment (2)



cnoty obywatelskie

wezwanie i stawienie się




Link 01/05/2007 02:33 Comment (2)


jeśli zadowolenie z życia osobistego jest tylko marginalnie związane z zadowoleniem z pracy, ale zadowolenie finansowe jest silnie związane z zadowoleniem z pracy, to moglibyśmy przypisać mniejszą wagę pierwszemu czynnikowi, a większą wagę drugiemu czynnikowi. Ideę tę możemy wyrazić przy pomocy następującego równania:
a1*y1 + a2*y2 + ... + ap*yp = b1*x1 + b2*x2 + ... + bq*xq




Link 01/05/2007 03:14 Comment (0)


średnia z ekstremów




Link 01/05/2007 04:07 Comment (0)


biologia, demografia, etnografia, statystyka,




Link 01/05/2007 04:36 Comment (1)


przestrzeń 3 lat



przestrzeń 25 lat




Link 01/05/2007 08:24 Comment (0)


prawo powszechnego ciążenia.
Newton poświęcał więcej czasu Biblii niż nauce.






Link 01/05/2007 10:06 Comment (0)


Analizując odmienności występujące w budowie mózgów u obu płci, znajdujemy niewiele różnic; są nieznaczne, nie wiemy, co je wywołuje i jaka jest ich rola. Z drugiej jednak strony, są one jak najbardziej realne.




Link 01/05/2007 18:59 Comment (2)



czytanie układów 20 kilku znaków jednej barwy umieszczonych linearnie









Link 01/06/2007 17:45 Comment (0)



przyjemne




Link 01/06/2007 18:47 Comment (0)



pustostan




Link 01/06/2007 21:16 Comment (0)



podpory




Link 01/06/2007 22:57 Comment (0)



David Robert Jones czyli David Bowie




Link 01/07/2007 20:56 Comment (0)



makiety kultury







makiety agrokultury








Link 01/08/2007 22:43 Comment (0)



nieporządek



próbki




Link 01/09/2007 01:20 Comment (2)



zmiany hormonalne




Link 01/10/2007 00:30 Comment (0)



germanistyka








Link 01/10/2007 02:51 Comment (0)



kozaki





Link 01/10/2007 03:49 Comment (0)



wszystkie rodzaje otworów







Link 01/10/2007 03:53 Comment (0)



dzięki uprzejmości Kunsthisorisches Museum






Link 01/10/2007 13:03 Comment (0)



surowiec










Link 01/10/2007 18:41 Comment (0)



lecznicze




Link 01/10/2007 22:07 Comment (1)



Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h - do 50zł.
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11- 20km/h - od 50 do 100zł
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21 – 30 km/h -od 100 do 200
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 – 40 km/h - od 200 do 300zł
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 – 50 km/h - od 300 do 400zł
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej - od 400 do 500zł







© Ania Troszkiewicz


See a fun choice.



About me

2017
6
5
4
3
2
1
2016
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2015
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2014
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2013
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2012
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2011
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2010
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2009
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2008
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2007
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2006
12


siki
janina mccormack
bobrowiec
sadowski
dudzik
sorryghettoblaster
k.grygoruk
banasiak
danowscy
drumheller
aesteticblog novików
o skórze

Part of VICE Blogging Network